SZCZEGÓŁOWY CENNIK

OPROGRAMOWANIA NiceAPI

DARMOWY
KOMERCYJNY INDYWIDUALNY
PROJEKT JEDNORAZOWY INDYWIDUALNY
KOMERCYJNY
FIRMOWY
PROJEKT JEDNORAZOWY FIRMOWY
KOMERCYJNY NIEOGRANICZONY FIRMOWY
KOMERCYJNY NIEOGRANICZONY FIRMOWY PLUS
KOMERCYJNY NIEOGRANICZONY, NIESZYFROWANY FIRMOWY PLUS
Opłata m-c (hosting) nd. 200
PLN
nd. 500
PLN
nd. nd. nd. nd.
Opłata m-c (VPS, dedykowany) nd. 500
PLN
nd. 1 000
PLN
nd. nd. nd. nd.
Opłata rok (hosting) nd. 1 600
PLN
nd. 4 000
PLN
nd. nd. nd. nd.
Opłata rok (VPS, dedykowany) nd. 4 000
PLN
nd. 8 000
PLN
nd. nd. nd. nd.
Opłata m-c (hosting, VPS, dedykowany) nd. 599
PLN
nd. 1 300
PLN
nd. 2 500
PLN
nd. nd.
Opłata rok (hosting, VPS, dedykowany) nd. 4 499
PLN
nd. 11 500
PLN
nd. 20 000
PLN
nd. nd.
Opłata jednorazowa (VPS, dedykowany) nd. nd. 1 300
PLN
nd. 3 500
PLN
nd. 30 000
PLN
70 000
PLN
NiceAPI (VPS, dedykowany) + hosting na m-c nd. nd. 1 500
PLN
nd. 4 000
PLN
nd. nd. nd.
NiceAPI (VPS, dedykowany) + hosting na rok nd. nd. 2 900
PLN
nd. 7 500
PLN
nd. nd. nd.

Dodatkowe:

1 projekt extra (opł. m-c) nd. 100
PLN
400
PLN
250
PLN
400
PLN
nd. nd. nd.
1 projekt extra (opł. rok) nd. 350
PLN
700
PLN
700
PLN
700
PLN
nd. nd. nd.
2 projekty extra (opł. m-c) nd. 150
PLN
600
PLN
375
PLN
600
PLN
nd. nd. nd.
2 projekty extra (opł. rok) nd. 650
PLN
1 000
PLN
1 000
PLN
1 000
PLN
nd. nd. nd.
3 projekty extra (opł. m-c) nd. 200
PLN
800
PLN
500
PLN
800
PLN
nd. nd. nd.
3 projekty extra (opł. rok) nd. 950
PLN
1 300
PLN
1 300
PLN
1 300
PLN
nd. nd. nd.
4 projekty extra (opł. m-c) nd. 300
PLN
1 200
PLN
750
PLN
1 200
PLN
nd. nd. nd.
4 projekty extra (opł. rok) nd. 1 300
PLN
2 000
PLN
2 000
PLN
2 000
PLN
nd. nd. nd.
5 projektów extra (opł. m-c) nd. 400
PLN
1 600
PLN
1 000
PLN
1 600
PLN
nd. nd. nd.
5 projektów extra (opł. rok) nd. 1 650
PLN
2 700
PLN
2 700
PLN
2 700
PLN
nd. nd. nd.
Wsparcie programistyczne (opł. za 1h) nd. 120
PLN
130
PLN
120
PLN
130
PLN
120
PLN
120
PLN
150
PLN

Dodatkowe wspólne:

NiceAPI IDE +1 dzień 20
PLN
NiceAPI IDE +2 dni 40
PLN
NiceAPI IDE +3 dni 60
PLN
NiceAPI IDE +7 dni 100
PLN
Odzyskanie utraconych plików NiceAPI IDE 100
PLN
NiceAPI IDE +14 dni 180
PLN
NiceAPI IDE +31 dni 300
PLN
NiceAPI IDE +62 dni 450
PLN
NiceAPI IDE +93 dni 600
PLN
NiceAPI IDE +183 dni 1 000
PLN
NiceAPI IDE +365 dni 1 700
PLN